SWIPE ЗА ДА СМЕНИШ ПОСТ

“Постои индиција дека радиоактивен отпад се горел во Дрисла”

Македонче:

извор: @ViktoryNik

1596
3 0

Слични:

[[ reklama ]]