SWIPE ЗА ДА СМЕНИШ ПОСТ

Мајсторот наместил подно греење и ѕидовите ги искречил манго боја

10129
3 3

Слични: