SWIPE ЗА ДА СМЕНИШ ПОСТ

Снимката од излегувањето на Груевски од гепекот во меѓузона на албанска граница (видео)

40202
14 4

Слични: