SWIPE ЗА ДА СМЕНИШ ПОСТ

Како да препознаеш дека си стигнал во Македонија?

Секое обележано паркинг место е испрљано со уље од возилата

725
2 0

Слични: